پیچ و رولپلاک نمای ساختمان

09353192240


پیچ رولپلاک نمای ساختمان

رولپلاک نمای ساختمان-پیچ کردن سنگ-کرج،تهران،شهریار-
رولپلاک نمای ساختمان:
گروه ما پیچ و رولپلاک نمای ساختمان را با طناب انجام میدهد.
09353192240


پیچ رولپلاک نمای ساختمان

پیچ و رولپلاک نما با طناب یا همان بدون داربست یک شیوه ی جدید و بروز است که دیگر هزینه داربست را شما نمیدهید یا زمان شما صرف بستن داربست نمیشود.
09353192240


نماشویی

با این روش میتوانید تمام نماها را بدون داربست شستشو داد و تمیزی زا به شهر اورد.
برای شستشوی نما دیگر نیست از داربست و هزینه اضافی استفاده کنید.
ما هستیم.
09353192240